Αυτορρυθμιστικά πλαίσια

Τελευταία τροποποίηση: 20 Σεπτεμβρίου 2016

Όπως περιγράφεται στην πιστοποίηση "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων" (Privacy Shield), συμμορφωνόμαστε με το νομικό πλαίσιο "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ" (EU-US Privacy Shield Framework), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Google, συμπεριλαμβανομένης της Google Inc. και των θυγατρικών πλήρους ιδιοκτησίας της στις ΗΠΑ, έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Google παραμένει υπεύθυνη για όλα τα προσωπικά στοιχεία σας που κοινοποιούνται υπό την Αρχή της Περαιτέρω Διαβίβασης σε τρίτα μέρη, για εξωτερική επεξεργασία εκ μέρους μας, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Πληροφορίες που μοιραζόμαστε". Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ" και για να δείτε την πιστοποίηση της Google, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας αναφορικά με την πιστοποίηση "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων", σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Google υπόκειται στην ερευνητική και εκτελεστική εξουσία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (US Federal Trade Commission (FTC)). Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί τους για τη διευθέτηση του ζητήματός σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, το νομικό πλαίσιο "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων" παρέχει το δικαίωμα επίκλησης δεσμευτικής διαιτησίας για την επίλυση παραπόνων που δεν επιλύθηκαν με άλλο τρόπο, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι των αρχών της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, συμμορφωνόμαστε με το νομικό πλαίσιο περί "Ασφαλούς Λιμένα" μεταξύ ΗΠΑ-Ελβετίας" (US-Swiss Safe Harbor Framework), όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων από την Ελβετία. Η Google έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τους Κανόνες Απορρήτου "Ασφαλούς Λιμένα" και ότι εφαρμόζει τις αρχές της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ σε προσωπικά στοιχεία από την Ελβετία. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα "Ασφαλούς Λιμένα" και να δείτε την πιστοποίηση της Google, επισκεφτείτε τον ιστότοπο "Ασφαλής Λιμένας".

Η Google συμμορφώνεται επίσης με τα πρότυπα της αγοράς για τη διαφάνεια και την επιλογή διαφημίσεων στο διαδίκτυο.